Ca persoană dializată eşti protejat de un pachet de legi[1] menite să-ţi promoveze drepturile tale. Acest pachet de legi îţi garantează următoarele drepturi:

  • Dreptul la asistenţă socială – prin Legea 292/ 2011;
  • Dreptul la expertiză medicală pentru evaluarea capacităţii de muncă – prin Legea 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
  • Dreptul la evaluarea în vederea încadrării într-un grad de handicap[2] – prin Legea 448/ 2006 ;
  • Dreptul de liberă alegere a centrului de dializă, în vedera efectuării şedinţelor de dializă pe perioadă nedeterminată.

[1] http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/Legea_asistentei_sociale_18012018.pdf;  Legea 95/ 2006; Legea 448/ 2006; http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/protectie_sociala/pensii/2016_Pensia_de_invaliditate.pdf;  

[2] http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/01/Incadrarea-in-grad-si-tip-de-handicap.pdf