Faza iniţială a asociaţiei s-a conturat pe sprijinirea copiilor cu boli cronice internaţi la Clinica de Pediatrie 2 din Cluj Napoca, în perioada anilor 2001 – 2003, însă cu timpul aceşti copii au devenit tineri a căror nevoi s-au extins pe toate palierele vieţii: medical, social, educaţional, profesional, astfel că în anul 2007 s-a înfiinţat Asociaţia pentru Solidaritate şi Empatie Claudia Safta, urmând ca din anul 2015 să se numească Asociaţia pentru Solidaritate şi Empatie Delia Grădinaru. Prin noul statut asociaţia reuşeşte să sprijine consecvent și consistent copii, tineri şi adulţi cu boli cronice şi/ sau aflaţi în alte situaţii de nevoi.

Descrierea asociaţiei

Asociaţia pentru Solidaritate şi Empatie Delia Grădinaru este o asociație nonprofit, înființată cu scopul de a veni în sprijinul copiilor și tinerilor cu insuficienţă renală cronică dependenți de hemodializă, dializă peritoneală și/ sau cu transplant renal de pe întreg teritoriul României.

Viziunea asociației ține de îmbunătățirea calității vieții copiilor și tinerilor cu insuficiență renală cronică.

Misiunea asociației este de a face cunoscut publicului larg problemele de natură biopsihosocioculturală cu care se confruntă copiii și tineriii cu insuficiență renală cronică creând un sistem organizat prin care oameni cu inimă deschisă să fie solidari şi empatici cu nevoile acestor bolnavi.

 Obiectivele principale ale asociației sunt:

  • Asigurarea fondurilor financiare continue ale asociației;
  • Asigurarea accesului beneficiarilor la servicii medicale de înaltă calitate atât în ţară cît şi în străinătate;
  • Implementarea unor programe de integrare socio-educative și profesionale centrate pe problemele specifice copiilor și tinerilor care suferă de diferite afecțiuni cronice;
  • Asigurarea unui climat propice dezvoltării capacităților de solidaritate și empatie între beneficiarii asociației.

Activitățile prin care asociația și-a propus să îşi dezvolte aceste obiective în vederea îndeplinirii misiunii asociației sunt următoarele:

  • Organizări de evenimente caritabile;
  • Aplicări de proiecte pentru obținerea finanțărilor;
  • Procurarea de medicamente, aparatură medicală, mijloace de promovare, întreținere și menținere a sănătății acestora din mediul familial și colectivității;
  • Programarea beneficiarilor pentru consultații medicale, intervenții chirurgicale, analize de laborator;
  • Asigurarea de tratamente speciale în țară și în străinătate, în funcție de caz. Bolnavilor cronici care necesită tratament în afara granițelor le este asigurat transportul, cazarea şi accesul la centre speciale de diagnostic și tratament;
  • Organizarea de tabere de recreere și cu scop educativ pentru copiii și tinerii care suferă de boli cronice.

Pe lângă lipsurile materiale imediate (nevoia de medicamente, hrana corespunzătoare regimului de viaţă special, îmbrăcăminte) ale celor peste 100 de copii și tineri, beneficiari ai asociaţiei, aceştia resimt că cea mai mare nevoie a lor este să se întâlnească pentru a-şi împărtăşi necazurile şi micile bucurii ale vieţii într-un alt cadru, în care să uite de boală măcar pentru câteva zile.

În urma identificării acestei nevoi, asociaţia organizează, de mai bine de 16 ani, tabere de recreere pentru aceşti copii şi tineri lângă centrele de dializă din ţară şi din străinătate pentru a garanta tratamentul vital pentru cei mai mulţi dintre aceşti bolnavi, absolut gratuit pentru toţi participanţii la tabere (beneficiari, aparţinători, voluntari).

Acest proiect este, din păcate, unic în România din cauza efortului material, financiar dar şi uman uriaş ce trebuie implicat într-o asemenea activitate.